Matouš Michalík co dělám a co umím

SSH klíč v mac OSX Sierra

Pokud máte maca, a připojujete se z terminálu na různé servery. Tak jste si pravděpodobně všimli že po upgradu na Sierru se přestaly načítat privátní klíče do ssh-agent. Vypadá to tak že se Apple pro naše dobro rozhodl změnit chování.

Naštěstí je “oprava” triviální.

Celé co je potřeba udělat je upravit ./ssh/config.

Host *
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
 AddKeysToAgent yes
 UseKeychain yes

Asynchroni maily v nette

Na projektu tescorecepty.cz neustále řeším všelijakou mailovou komunikaci. Ať to jsou potvrzení registrace, newslettery, zapomenutá hesla nebo notikace administrátorům.

Původně se maily posílaly okamžitě v modelu nebo presenteru. Což sebou samozřejmě neslo řadu problému. Namátkou zdržování requestu v případě kdy se posílalo více mailů najednou. Selhání celé stránky při neošetřené chybě v mailu a podobně.

Proto jsem začal hledat jiné řešení.

Facebook notifikace "Fire and forget"

Pokud jste někdy vyvíjeli aplikaci pro Facebook, určitě víte jaké můžou být potíže s používáním FB nástrojů. U API pro vývojařé je to hlavně rychlost odezvy a dokumentace. S dokumentací toho moc neuděláme, ale v některých případech si můžeme poradit se zpomalením naší stránky.

Takovým případem jsou třeba FB notifikace. A já vám ukážu jednu zmožných cest jak si snimi ulehčit práci, tím že předáme většinu zodpovědnosti třetí straně.