Matouš Michalík co dělám a co umím

Asynchroni maily v nette

Na projektu tescorecepty.cz neustále řeším všelijakou mailovou komunikaci. Ať to jsou potvrzení registrace, newslettery, zapomenutá hesla nebo notikace administrátorům.

Původně se maily posílaly okamžitě v modelu nebo presenteru. Což sebou samozřejmě neslo řadu problému. Namátkou zdržování requestu v případě kdy se posílalo více mailů najednou. Selhání celé stránky při neošetřené chybě v mailu a podobně.

Proto jsem začal hledat jiné řešení.

#Fronta nás zachrání

Hlavní část řešení přinesl článek Filipa Procházky o RabbitMQ a jeho rozšíření do Nette Kdyby/RabbitMq. Dobře mám nástroj který zajistí posílání mailů na pozadí. Jak ale elegantně dostat do RabbitMQ consumeru samotný mail.

Napsal jsem několik variant, několikrát se spálil a nakonec jsem skončil u velmi jednoduchého řešení.

Jeden producer a consumer pro všechny maily. Do produceru předávám serializovaný objekt s jednoduchým interfacem.

interface IMail {
 function sendMail(IMailer $mailer);
}

Consumer je pak opět velmi jednoduchý.

class EmailConsumer extends Object
{
  /** @var IMailer */
  protected $mailer;

  /** @var Logger */
  protected $logger;

  function __construct(IMailer $mailer, Logger $logger)
  {
    $this->mailer = $mailer;
    $this->logger = $logger;
  }

  public function send(AMQPMessage $message)
  {
    $task = unserialize($message->body);

    if ($task instanceof IMail) {
      $task->sendMail($this->mailer);
    } else {
      $this->logger
      ->addError('Invalid email task ' . Debugger::dump($task, true));
    }
  }
}

Pro jednotlivé maily pak vytvořím třídy které implementují IMail. V jejich implementaci se pak nemusím moc omezovat.

V budoucnosti možná budu potřebovat předávat závislosti do deserializovaných objektů. Druhým parametrem Imail::sendMail pak může být Nette container. Třeba mě napadne lepší řešení. Zatím jsem spokojený s tímto.