Matouš Michalík co dělám a co umím

SSH klíč v mac OSX Sierra

Pokud máte maca, a připojujete se z terminálu na různé servery. Tak jste si pravděpodobně všimli že po upgradu na Sierru se přestaly načítat privátní klíče do ssh-agent. Vypadá to tak že se Apple pro naše dobro rozhodl změnit chování.

Naštěstí je “oprava” triviální.

Celé co je potřeba udělat je upravit ./ssh/config.

Host *
 IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
 AddKeysToAgent yes
 UseKeychain yes